กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<มีนาคม 2562>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประจำเดือน มีนาคม 2562

22 มีนาคม 2562 รายละเอียดการบันทึกบัญชีส่วนปรับลดค่าแรง ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>>
20 มีนาคม 2562 สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Metthod ไตรมาส 1/2562 <<Dowload>> 
                            การคำนวณ <<Dowload>>

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1- 12 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ สธ 0270.10/ว26 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 <<Dowload>>  
ไฟล์กรอกข้อมูลพื้นฐาน << Dowload>>  ตอบกลับมาทาง E-mail: higmoph@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการประเมินวิกฤตการเงินระดับ 7 ไตรมาส 1 ปี 2562 <<Dowload>>

ประจำเดือน มกราคม 2562

25 มกราคม 2562  เอกสารการบรรยายโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ 
                            "กรอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างฯ ปี 2562" <<Dowload>> 
                            "แนวทางการตรวจสอบภายใน" <<Dowload>> 
                            "นโยบายด้านการเงินการคลังปีงบประมาณ 2562" <<Dowload>>                        

7 มกราคม 2562 กรอบการบันทึกบัญชีกองทุนทดแทน <<Dowload>>

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

            
26 ธันวาคม 2561 ให้หน่วยบริการทุกแห่งบันทึกบัญชีส่วนปรับลดค่าแรง ภายในไตรมาสที่ 1/2562 
                             ประมาณการรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี2562 หลังปรับลดค่าแรง  <<Dowload>> 

12 ธันวาคม 2561       2904d6e4881399ab8be2c87f30a453b8.jpg หน่วยบริการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จะมีการจัดประชุมโดยกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                               แต่ยังไม่กำหนดวัน  


6 ธันวาคม 2561         ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง                                             สาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 1 คน   <<Dowload>>  หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม   <<Dowload>>                                                           
                                   รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561   ตอบรับรายชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
                                   กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1                 <<Dowload>>   
                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 (เขตสุขภาพที่ 5,6,9,10,11,12)      <<Dowload>>    ลงทะเบียน <<click>>
                                            แบบฟอร์มการจองห้องพัก รุ่นที่ 1               <<Dowload>>

                                         รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562   ตอบรับรายชื่อเข้าอบรมภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
                                   กำหนดการอบรม รุ่นที่  2                 <<Dowload>>   
                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 (เขตสุขภาพที่ 1,2,3,4,7,8)      <<Dowload>>    ลงทะเบียน <<click>>
                                              แบบฟอร์มการจองห้องพัก รุ่นที่ 2           <<Dowload>>

                                     หมายเหตุ: สำหรับผู้สังเกตการณ์ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 500 บาท                                                จำนวน 2 วัน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท สามารถนำเงินมาชำระได้ที่จุดลงทะเบียน  

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561  เลื่อนส่งงบการเงินของรพ.สต. งวดประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics