กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กุมภาพันธ์ 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
302Y14301020105.229ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OPBSNet
302Y24301020105.231ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-กองทุน UC -IPBSNet
302Y34301020106.505ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - OPBSNet
302Y34301020106.507ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่ากองทุนเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนแรงงานต่างด้าว - IPBSNet
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics