กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กรกฎาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
รายละเอียดผังบัญชีที่ตรวจสอบข้อที่ข้อย่อยที่รหัสบัญชีที่ตรวจบัญชีที่ตรวจข้อมูลที่
207012101010101.102เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐCr
207012101010102.102เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)Cr
207012101010102.103เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)Cr
207012101010102.105เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)Cr
207012101010102.116เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)Cr
207012101010102.129เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก - อื่น ๆ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)Cr
207012101020198.102เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - ยา (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ)Cr
207012101020198.103เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)Cr
207012101020198.105เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)Cr
207012101020198.107เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-วัสดุอื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)Cr
207012101020198.111เจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐ-อื่น (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงให้ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ)Cr
207012101020199.134เจ้าหนี้-ยาCr
207012101020199.135เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไปCr
207012101020199.136เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์Cr
207012101020199.137เจ้าหนี้ -วัสดุอื่นCr
207012101020199.138เจ้าหนี้-อื่นCr
207012101020199.139เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์Cr
207012101020199.140เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างCr
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics