กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กันยายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ในกลุ่มรหัสรายการรายการค่า K
X1A500104 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(บริการ)1.0
X1A500105 ค่าจ้างชั่วคราว(บริการ)1.0
X1A500106 ค่าตอบแทน(บริการ)1.0
X1A510101 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)1.0
X1A510102 ค่าจ้างชั่วคราว(สนับสนุน)1.0
X1A510103 ค่าตอบแทน(สนับสนุน)1.0
Y1Y308ค่าใช้จ่ายรวม1.0
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics