กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กรกฎาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ในกลุ่มรหัสรายการรายการค่า K
X1YR232เครดิตเจ้าหนี้การค้า1.0
X1YR233เครดิตเจ้าหนี้ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์1.0
X1YR250เครดิตเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย1.0
X1YR251เครดิตเจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ในจังหวัด1.0
X1YR252เครดิตเจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC นอกจังหวัด1.0
X1YR253เครดิตเจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายแรงงานต่างด้าว1.0
X1YR254เจ้าหนี้ค่ารักษาตามจ่ายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์1.0
X1YR255เครดิตเจ้าหนี้บริการหน่วยงานภายนอก1.0
Y1A211S รวมเจ้าหนี้1.0
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics