กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (2562)
Division of Health Economics and Health Security
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<กรกฎาคม 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
Free Counter
Free Counter
(Hidden) Untitled [1] 
Untitled [2] 
ในกลุ่มรหัสรายการรายการค่า K
X1A112101 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลUC -สุทธิ1.0
X1A1121020 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายUC -สุทธิ1.0
X1A1121030 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC AE/HC/DMI -สุทธิ1.0
X1A1121040 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลค่ารักษา UC-P&P Expressed demand -สุทธิ1.0
Y1A4101040 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-OPD เหมาจ่ายรายหัวสุทธิ1.0
Y1A4101080 รายได้ค่ารักษาพยาบาล UC-IPD เหมาจ่ายรายหัว สุทธิ1.0
Y1A410204 รายได้จากการเรียกเก็บ UC สุทธิ1.0
Y1A4102050 รายได้ค่ารักษา UC - AE/HC/DMI1.0
(Hidden) ข้อมูลน่าสนใจ 
(Hidden) ภาพกิจกรรม 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  , โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com
 
free statistics